Program Picture

آیه‌های ملکوت

قسمت ۱
۰۳ مهر ۱۳۹۹

بیاناتی از حضرت عبدالبهاء در کتاب‌های بدایع الاثار و خطابات اروپا و آمریکا جلد اول، حضرت عبدالبهاء درباره اختلافات میان انسان‌ها و قوای ممیزه انسان از حیوان مطالب بسیار جالبی فرموده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه