Program Picture

آیه‌های ملکوت

قسمت ۴۸
۲۸ مرداد ۱۴۰۰

بیاناتی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی که متذکر می‌شوند اراده خداوند از خلقت انسان چه بوده است. همچنین تاکید آن حضرت بر نیاز عالم انسانی بر دو مدنیت جسمانی و روحانی برای ترقی و پیشرفت انسان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه