Program Picture

آیه‌های ملکوت

قسمت ۵۰
۱۱ شهریور ۱۴۰۰

بیاناتی از حضرت عبدالبهاء درباره دلایلی که یک خانواده می‌تواند به موفقیت و عزت و احترام دست یابد. در بیانی دیگر آن حضرت خصوصیات زندگی خانوادگی را تاکید می‌فرمایند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه