Program Picture

آیه‌های ملکوت

قسمت ۲۱
۲۳ بهمن ۱۳۹۹

بیاناتی از حضرت بهاءالله، شارع آیین بهائی درباره نوع معاشرت با دیگران. بیاناتی از حضرت عبدالبهاء، مبین آثار دیانت بهائی درباره یکی بودن نوع انسان. و نیز: اختلافات یا تفاوت‌ها چه اثرات و ثمراتی در عالم وجود دارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه