آیه‌های ملکوت
قسمت۱
مهر ۳, ۱۳۹۹
بیاناتی از حضرت عبدالبهاء در کتاب های بدایع الاثار و خطابات اروپا و امریکا جلد اول، حضرت عبدالبهاء درباره اختلافات میان انسان ها و قوای ممیزه انسان از حیوان مطالب بسیار جالبی فرموده اند.
قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه