Program Picture

فصل مشترک - فصل ۱

موسیقی‌ ما

۱۲ فروردین ۱۳۹۵

از بابک ثابتیان پرسیدیم که برای ارتقا سلیقهٔ شنیداری مخاطب موسیقی‌ در ایران چه باید کرد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه