Program Picture

فصل مشترک - فصل ۱

محدودیت بستر خلاقیت؟

۰۳ دی ۱۳۹۴

از سعید شنبه‌زاده پرسیدیم که آیا این باور که محدودیت می‌تواند زمینه رشد خلاقیت باشد درست است یا نه؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه