Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

برای تغییر جهان چه می‌توان کرد؟ – بخش ۱

۱۹ اسفند ۱۳۹۵

چطور می‌توان با کارهایی به ظاهر ساده در زندگی‌ دیگران تغییر ایجاد کرد؟ شاید تماشای بخش نخست مستند “پیرایشگر خیابان‌ها” تلاشی باشد برای پاسخ به این پرسش.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه