Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

امید به زندگی، تجربه یک انسان

۲۰ مهر ۱۳۹۷

زندگی شبیه لنز دوربین است، هر چه که بیشتر روی آن تمرکز کنی، واضح‌تر و واقعی‌تر به نظر می‌رسد و وای از روزی که بر روی نقاط منفی فوکس کنیم و تنها آن‌ها را ببینیم. این منفی‌نگری شاید آغازی باشد برای شکست‌های متوالی. از کریم بختیاری مستندساز پرسیدیم که اتفاق عجیبی که برایش رخ داد چگونه مسیر زندگیش را تغییر داد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه