Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

برای تغییر جهان چه می‌توان کرد؟ – بخش ۲

۲۶ اسفند ۱۳۹۵

چطور می‌توان جهانی‌ تازه سخت و الهام بخش زندگی‌ دیگران بود؟ شاید تماشای بخش پایانی مستند “پیرایشگر خیابان‌ها” تلاشی باشد برای پاسخ به این پرسش.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه