Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

ورزش عامل تغییر در جامعه است

۰۵ مهر ۱۳۹۷

گفتگویی داشتیم با استیو زالودک کسی که برای آگاهی‌رسانی در خصوص اهمیت ورزش دختران راهی سفری هیجان‌انگیز شده و دو قاره را زیر پا گذاشته. استیو از تجربه‌ها و اقداماتش در این زمینه صحبت می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه