Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

فیلم بهاءالله پزشک الهی – بخش ۲

۲۸ دی ۱۳۹۶

با تماشای بخش پایانی فیلم “بهاءالله پزشک الهی” با تلاش‌های جامعه بهائی برای توانمندسازی نوجوانان آشنا میشیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه