Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

فیلم بهاءالله پزشک الهی – بخش ۱

۱۹ بهمن ۱۳۹۶

با تماشای بخش نخست از فیلم “بهاءالله پزشک الهی” با گوشه‌ای از فعالیت‌های جامعه بهائی در زمینه گروه‌های نوجوانان بیشتر آشنا می‌شیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه