قسمت ۱ – مسئولیت جدی و مهم رای‌دهنده

Program Picture

طرحی نو

قسمت ۱ – مسئولیت جدی و مهم رای‌دهنده
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

هر سال در آخرین روزهای منتهی به اردیبهشت، در هر کشور و شهر و روستایی که تعدادی بهائی زندگی می‌کنند، انتخاباتی برای مشخص کردن اعضای محافل ملی و محلی برگزار می‌شود. در آیین بهائی، محافل شوراهایی منتخب هستند که اداره امور بهائیان محلی که آن‌ها را انتخاب کرده‌اند برای یک سال به عهده می‌گیرند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه