طرحی نو

program picture

طرحی نو

در این برنامه رامان شکیب در مورد انتخابات در دیانت بهائی و تفاوت ویژگی‌های آن با سایر انتخابات رایج در جهان می‌گوید و نحوه انتخابات در جوامع بهائی را شرح می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه