قسمت ۳ – پاسخ به سوالات

Program Picture

طرحی نو

قسمت ۳ – پاسخ به سوالات
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

بعد از تشکیل شورا یا محفل جدید، رأی‌دهنده‌ها وظیفه‌ خودشان می‌دانند که با جان و دل با محفل همکاری کنند تا امور به نحو احسن پیش برود. گفتیم که انتخاب‌شده‌ها هم باید با فروتنی و خضوع، با خود و بقیه‌ اعضا مشورت کنند و فارغ از منافع و تمایلات شخصی و با در نظر گرفتن منفعت و خیر عموم تصمیم‌گیری کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه