قسمت ۲ – آن کس که انتخاب می‌شود

Program Picture

طرحی نو

قسمت ۲ – آن کس که انتخاب می‌شود
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

در رأی‌دهنده‌های سایر نظام‌های انتخاباتی دنیا نوعی روحیه‌ بی‌تفاوتی از یک طرف و حالت مطالبه‌گرانه و نظارت و نقادی هست. گویی از فردای انتخابات دوستی و محبت بین رأی‌دهنده و انتخاب‌شونده تمام شده و جای خودش رو به تقابل و تضاد و طلب‌کاری و بی‌اعتمادی داده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه