صفحه نمایش - فصل ۱

program picture

صفحه نمایش - فصل ۱

نمایشنامه. تئاتر. صحنه. بازیگر. کارگردان. این‌ها عناصر مهم یک کار نمایش صحنه هستند. اما شاید مهم‌ترین عنصر یک نمایش نویسنده و اثر نمایشی اوست. چند نمایشنامه‌نویس می‌شناسید؟ تا به حال چند نمایشنامه خوانده‌اید؟ چند نمایش صحنه‌ای دیده‌اید؟ در صفحه نمایش با تعدادی از نمایشنامه‌نویسان بزرگ ایرانی آشنا می‌شوید و قسمتی از یکی از آثار آن‌ها را به شکل نمایش رادیویی خواهید شنید.

سایر فصل‌ها

news letter image

ثبت نام در خبرنامه