صفحه نمایش - فصل ۱

صفحه نمایش - فصل ۱

نمایشنامه. تئاتر. صحنه. بازیگر. کارگردان. این‌ها عناصر مهم یک کار نمایش صحنه هستند. اما شاید مهم‌ترین عنصر یک نمایش نویسنده و اثر نمایشی اوست. چند نمایشنامه‌نویس می‌شناسید؟ تا به حال چند نمایشنامه خوانده‌اید؟ چند نمایش صحنه‌ای دیده‌اید؟ در صفحه نمایش با تعدادی از نمایشنامه‌نویسان بزرگ ایرانی آشنا می‌شوید و قسمتی از یکی از آثار آن‌ها را به شکل نمایش رادیویی خواهید شنید.

نمایشنامه. تئاتر. صحنه. بازیگر. کارگردان. این‌ها عناصر مهم یک کار نمایش صحنه هستند. اما شاید مهم‌ترین عنصر یک نمایش نویسنده و اثر نمایشی اوست. چند نمایشنامه‌نویس می‌شناسید؟ تا به حال چند نمایشنامه خوانده‌اید؟ چند نمایش صحنه‌ای دیده‌اید؟ در صفحه نمایش با تعدادی از نمایشنامه‌نویسان بزرگ ایرانی آشنا می‌شوید و قسمتی از یکی از آثار آن‌ها را به شکل نمایش رادیویی خواهید شنید.

تازه‌ترین قسمت‌ها

سایر فصل‌ها

ثبت نام در خبرنامه