کوه‌ها در قیامت فرو می‌ریزند؟

Program Picture

صد پرسش صد پاسخ

کوه‌ها در قیامت فرو می‌ریزند؟
۲۰ مرداد ۱۳۹۸

اینکه می‌گویند در قیامت کوه‌ها فرو می‌ریزند یعنی چه؟ آیا همچنین چیزی می‌تواند اتفاق بیفتد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه