تلاش بی‌نتیجه

Program Picture

شوق یادگیری

تلاش بی‌نتیجه
۰۷ اسفند ۱۳۹۵

پاسخ به سؤال پدری که می‌گفت چرا هر چه تلاش می‌کنیم که فرزندمون در تحصیل موفق عمل کنه، به نتیجه‌ای نمی‌رسیم؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه