هوش اجتماعی – بخش ۱

Program Picture

شوق یادگیری

هوش اجتماعی – بخش ۱
۰۶ خرداد ۱۳۹۶

کودکانی که در روابط اجتماعی سالم موفّقند اعتماد به نفس بالایی دارند که تاثیر خوبی در وضع تحصیلی آنها دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه