هوش اجتماعی – بخش ۳

Program Picture

شوق یادگیری

هوش اجتماعی – بخش ۳
۲۰ خرداد ۱۳۹۶

یکی از راه‌های تقویت هوش اجتماعی ارتباط کودک با کودک است که مهم‌ترین آنها بازی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه