Program Picture

شوق یادگیری

موسیقی و درس
۱۴ اسفند ۱۳۹۵

پاسخ به سؤال خیلی از والدین که می‌پرسند آیا شنیدن موسیقی هنگام درس خواندن ضرر ندارد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه