لوا گتسینگر (قسمت ۷) – زیارت حضرت عبدالبهاء

Program Picture

شعله - فصل ۱

لوا گتسینگر (قسمت ۷) – زیارت حضرت عبدالبهاء
۰۸ آبان ۱۳۹۷

با اینکه حضرت عبدالبهاء شرایط سخت و خطرناکی را در تبعیدگاه خود می‌گذرانند، اولین گروه از زائرین غربی قصد زیارت ایشان را دارند. لوا هم جزو این گروه است. آیا مشکلی برای حضرتش پیش نخواهد آمد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه