لوا گتسینگر (قسمت ۳) – خبررسانی، بیان حقایق به مشتاقان

Program Picture

شعله - فصل ۱

لوا گتسینگر (قسمت ۳) – خبررسانی، بیان حقایق به مشتاقان
۱۰ مهر ۱۳۹۷

لوا که توسط معلم بهائی خود به عمق معانی داستان‌ها و اشارات کتاب مقدس پی برده، نزد خانواده خود می‌رود تا آن‌ها را هم از سردرگمی نجات دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه