ملکه ماری (قسمت ۵) – بحران در رومانیا

Program Picture

شعله - فصل ۱

ملکه ماری (قسمت ۵) – بحران در رومانیا
۲۵ دی ۱۳۹۷

فردیناند پادشاه رومانیا فوت می‌کند و ماریا همسرش را با پنج فرزند تنها می‌گذارد. در این زمان مملکت را بحران فرا گرفته است. اعتصابات از گوشه و کنار به گوش می‌رسد. آیا ماریا نقشی در آرام کردن اوضاع به عهده می‌گیرد؟ با چه اعتقادی؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه