Program Picture

شطرنج زندگی

آنچه گذشت
۰۱ دی ۱۳۹۵

مروری بر آنچه در بازی شطرنج زندگی گذشت …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه