پرخاشگری از کودکی تا بزرگسالی

Program Picture

شطرنج زندگی

پرخاشگری از کودکی تا بزرگسالی
۱۰ آذر ۱۳۹۵

گرایش بزرگسالان به خشونت و ناآرامی، محیط خانه را برای اطفال، عملا به مدرسه‌ای برای آموزش پرخاشگری و ستیزه جویی تبدیل می‌کند که در آن اطفال با چنین روحیه خشن و به دور از احساساتی چون همدلی رشد می‌یابند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه