بدترین مردمان هنگام ظهور پیامبران کدام هستند؟

Program Picture

سپهر سخن - فصل ۲

بدترین مردمان هنگام ظهور پیامبران کدام هستند؟
۳۰ بهمن ۱۳۹۷

حضرت باب می‌فرمایند: «اَشَرِّ مردم در نزد ظهورمَن‌ یُظهِرُهُ‌ُ‌الله آن‌هایی هستند که خود را به علم مُعَزَز گرفته‌اند و حال آنکه اینقدر تعقّل نمی‌کنند که علم ایشان از برای فهم کلمات او بوده از قبل و در حین ظهور او چه احتیاج به تعلّم این علوم».

news letter image

ثبت نام در خبرنامه