جهل و علم در زمان ظهور پیامبران

Program Picture

سپهر سخن - فصل ۲

جهل و علم در زمان ظهور پیامبران
۱۴ اسفند ۱۳۹۷

حضرت باب می‌فرمایند: «در ارض صاد که به ظاهر اعظم اراضی است و در هر گوشه‌ مدرسه‌ آن لایحصی عبادی هستند که به اسم علم و اجتهاد مذکور در وقت جوهرگیری، گندم پاک کن او قمیص نقابت را می‌پوشد این است سر کلام اهل بیت در ظهور که می‌گردد اسفل خلق اعلای خلق و اعلای خلق اسفل خلق.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه