مفهوم چهار رودخانه‌ جاری در بهشت

Program Picture

سپهر سخن - فصل ۲

مفهوم چهار رودخانه‌ جاری در بهشت
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

حضرت باب می‌فرمایند: کتاب من یظهره الله حق است. اَی، ارواح متعلقه به کلمه‌ی حق در کلماتی که نازل می‌فرماید از هر شان که باشد، سواءً آنکه آیات باشد که ماء غیر آسن رضوان است و مناجات، که لبن لم یتغیر طعمه و تفاسیرِ آیات که خمر حُمر و اجوبه و تفاسیر که عسل مصفی است در کتاب الله هست و شئون فارسیه به عینه مثل شئون آیات است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه