شأن مناجات و قرب خداوند

Program Picture

سپهر سخن - فصل ۲

شأن مناجات و قرب خداوند
۲۰ فروردین ۱۳۹۸

حضرت باب می‌فرمایند: اَستَغفِرُکَ اللّهُمَّ مِن کُلِّ ذکرٍ بغَیرِ ذکرِک وَ مِن کُلِّ ثَناءٍ بغَیرِ ثَنائِک وَ مِن کُلِّ لَذَهٍ بغَیرِ لَذَّهِ قُربک وَ مِن کُلِّ راحَهٍ بغَیرِ راحَهِ اُنسک.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه