تکریم و تعزیز پدر و مادر

Program Picture

سپهر سخن - فصل ۲

تکریم و تعزیز پدر و مادر
۲۱ اسفند ۱۳۹۷

حضرت باب می‌فرمایند: «سزاوار است که عبد بعد از هر صلوه طلب رحمت و مغفرت نماید از خداوند از برای والدین خود. که ندا می‌رسد من قِبَلِ الله که از برای تو است دو هزار و یک ضِعف از آنچه طلب نمودی از برای والدین خود. طوبی لمن یَذکُرُ اَبَوَی به ذکر ربه.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه