تقسیم‌بندی انسان‌ها در ادیان بابی و بهائی

Program Picture

سپهر سخن - فصل ۲

تقسیم‌بندی انسان‌ها در ادیان بابی و بهائی
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

حضرت باب می‌فرمایند: مَثَل حق را مَثَل شمس فرض کن و مَثَل مومن را مِثل مرات. همینقدر که مقابل شد حکایت می‌کند از او. و مَثَل غیر مومن را مِثل هجر فرض کن که هر چه شمس بر او اشراق کند امکان تعکس در او نیست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه