Program Picture

سرچشمه الهام

علی‌محمد ورقا

۱۸ مرداد ۱۳۹۷

اشعار و شعرایی که الهام بخش موسیقی‌دانان شدند. در این قسمت نگاهی‌ به زندگی‌ جناب ورقا و اشعار زیبای ایشان خواهیم کرد. در این برنامه با سنبل طائفی، تام پرایس و ستیون اسمال و سفر آنها به شهر پراگ همراه خواهیم بود تا نحوه ضبط آهنگی را که از یکی‌ از اشعار ورقا الهام گرفته شده، ببینیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه