سرچشمه الهام

سرچشمه الهام

در این برنامه با هنرمند ایرانی نیوزلندی سنبل طائفی، موسیقیدان‌ها تام پرایس و ستیون اسمال، آشنا و در سفر آنها به شهر پراگ همراه خواهید شد. در این مجموعه فرایند انتخاب اشعار، تنظیم موسیقی و ضبط آهنگ‌های آلبوم جدید سنبل طائفی را که با همکاری ارکستر سمفونی ملی‌ پراگ ضبط شده مشاهده خواهید کرد.

در این برنامه با هنرمند ایرانی نیوزلندی سنبل طائفی، موسیقیدان‌ها تام پرایس و ستیون اسمال، آشنا و در سفر آنها به شهر پراگ همراه خواهید شد. در این مجموعه فرایند انتخاب اشعار، تنظیم موسیقی و ضبط آهنگ‌های آلبوم جدید سنبل طائفی را که با همکاری ارکستر سمفونی ملی‌ پراگ ضبط شده مشاهده خواهید کرد.

تازه‌ترین قسمت‌ها

سایر قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه