سرچشمه الهام

Program picture

سرچشمه الهام

در این برنامه با هنرمند ایرانی نیوزلندی سنبل طائفی، موسیقیدان‌ها تام پرایس و ستیون اسمال، آشنا و در سفر آنها به شهر پراگ همراه خواهید شد. در این مجموعه فرایند انتخاب اشعار، تنظیم موسیقی و ضبط آهنگ‌های آلبوم جدید سنبل طائفی را که با همکاری ارکستر سمفونی ملی‌ پراگ ضبط شده مشاهده خواهید کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه