Program Picture

سرچشمه الهام

دکتر شاپور راسخ

۲۵ مرداد ۱۳۹۷

اشعار و شعرایی که الهام بخش موسیقی‌دانان شدند. در این قسمت نگاهی‌ به اشعار آقای دکتر راسخ و کتاب شعر ایشان «سرود رهگذر» خواهیم داشت و همچنین با تام پرایس، ستیون اسمال و سنبل طائفی در سفرشان به شهر پراگ برای ضبط آهنگ «زندگانی» که با الهام از یکی‌ از اشعار دکتر راسخ ساخته شده است و با همکاری ارکستر سمفونی ملی‌ پراگ ضبط شده، همراه خواهیم بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه