تجربه عدم از منظر مولوی و خیام – بخش ۳

Program Picture

سخنرانی

تجربه عدم از منظر مولوی و خیام – بخش ۳
۱۰ دی ۱۳۹۷

– دو شاخه مختلف حکمت ایرانی.
– بخش سوم سخنرانی آقای دکتر آرش نراقی در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شیکاگو – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه