تجربه عدم از منظر مولوی و خیام – بخش ۱

Program Picture

سخنرانی

تجربه عدم از منظر مولوی و خیام – بخش ۱
۲۶ آذر ۱۳۹۷

– تجلیات تجربه عدم در سه حوزه مختلف.
– بخش اول سخنرانی آقای دکتر آرش نراقی در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شیکاگو – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه