تجربه عدم از منظر مولوی و خیام – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

تجربه عدم از منظر مولوی و خیام – بخش ۲
۰۳ دی ۱۳۹۷

– تأمل در فناپذیری، زوال پذیری جهان و مرگ پذیری انسان.
– بخش دوم سخنرانی آقای دکتر آرش نراقی در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شیکاگو – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه