Program Picture

کیوسک

رفع تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی

۱۴ اسفند ۱۳۹۹

در گفتگویی با شاهد علوی، روزنامه نگار، به مفهوم اقلیت‌های نژادی، قومی و مذهبی در جامعه و دلایل وجود تبعیض‌های مرتبط می‌پردازیم. شاهد علوی توضیح میده که چگونه میتوان از توان و پتانسیل موجود در بین اقلیت‌ها برای ساخت جامعه‌ای پویا بهره برد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه