کیوسک

کیوسک

همه چیز شاید از یه تماس تلفنی شروع میشه. تماسی از یه باجه تلفن عمومی وسط یه جهان خیالی ولی آشنا. ما یعنی ایمان و آذین، سعی کردیم تو این برنامه به سراغ موضوعاتی بریم که اول از همه برای خودمون به عنوان یک شهروند امروزی دغدغه بوده. دوست داریم ازتون دعوت کنیم تا شما هم با ما در این مسیر همراه بشین.

همه چیز شاید از یه تماس تلفنی شروع میشه. تماسی از یه باجه تلفن عمومی وسط یه جهان خیالی ولی آشنا. ما یعنی ایمان و آذین، سعی کردیم تو این برنامه به سراغ موضوعاتی بریم که اول از همه برای خودمون به عنوان یک شهروند امروزی دغدغه بوده. دوست داریم ازتون دعوت کنیم تا شما هم با ما در این مسیر همراه بشین.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه