Program Picture

کیوسک

نوجوانی، دوره‌ای تاثیرگذار

۲۰ خرداد ۱۴۰۰

در گفتگویی با بدیع پروانه، فعال اجتماعی، به بررسی اهمیت دوره‌های توانمندسازی نوجوانان پرداختیم. بدیع برامون از تجربه شخصیش از حضور در این دوره‌ها گفت و توضیح داد که ساختار اداره این دوره‌ها به چه صورته.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه