Program Picture

کیوسک

ضرورت نوسازی شهرها

۰۷ مرداد ۱۴۰۰

در گفتگویی با فریبرز صهبا، آرشیتکت، به بحران حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ می‌پردازیم. فریبرز صهبا به اهمیت نوسازی ساختار شهری برای مقابله با این بحران اشاره می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه