Program Picture

کیوسک

مسئولیت‌های فردی و اجتماعی

۰۶ خرداد ۱۴۰۰

در گفتگویی با امین قضایی، جامعه‌شناس، به بررسی عوامل تاثیرگذار بر تقویت روحیه تعلق و مسئولیت‌پذیری در بین افراد یک جامعه پرداختیم. امین توضیح میده که چطور میشه فرهنگ کار داوطلبانه رو در یک جامعه گسترش داد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه