Program Picture

کیوسک

حقوق کودک

۲۷ خرداد ۱۴۰۰

در گفتگویی با حامد فرمند، فعال حقوق کودک، به بررسی آسیب‌های احتمالی در زندگی کودکان کار پرداختیم. حامد با بازتعریف مفهوم حقوق کودک در خصوص راهکارهای موجود برای کاهش این آسیب‌ها توضیح داد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه