ابوالفضائل گلپایگانی – بخش ۵

Program Picture

رادمردان جاوید

ابوالفضائل گلپایگانی – بخش ۵
۱۶ مهر ۱۳۹۸

بخش پنجم سرگذشت جناب ابوالفضائل گلپایگانی.
اقامت در اراضی مقدسه در حضور حضرت عبدالبهاء. سفر به مصر و ارتباط با جامع الازهر. سفر به آمریکا و اقامتِ حدود ۲ سال.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه