صدرالصدور همدانی – بخش ۲ و آخر

Program Picture

رادمردان جاوید

صدرالصدور همدانی – بخش ۲ و آخر
۱۹ فروردین ۱۳۹۹

بخش دوم و پایانی سرگذشت جناب صدرالصدور همدانی. ملاقات شکرالله خان روحانی با جناب صدرالصدور به منظور بازگرداندن ایشان به خانقاه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه