ملا نصرالله شهمیرزادی – بخش ۳ و آخر

Program Picture

رادمردان جاوید

ملا نصرالله شهمیرزادی – بخش ۳ و آخر
۰۶ خرداد ۱۳۹۹

یقین قطعی روحانیون و مردم در مورد بهائی شدن ملا نصرالله و اقدامات شدید برای وادار کردن او به انکار آیین بهائی و در صورت اصرارش به باور جدید، اقدام به شهادتش. و در آخر …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه