ملا نصرالله شهمیرزادی – بخش ۱

Program Picture

رادمردان جاوید

ملا نصرالله شهمیرزادی – بخش ۱
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

شرح مختصر تولد، خانواده، تحصیلات مذهبی، پیش نمازی و مخالفت و تعصبش نسبت به بهائیان و نحوه ایمان آوردن ملا نصرالله شهمیرزادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه